Jaap van der Veen

Door eigen ogen

Jaap van der Veen
Jaap van der Veen, foto Kees Faber

Ik begeleid mensen, individueel of in groepen, in hun werk of daarbuiten bij het omgaan met veranderingen. Veranderingen in soorten en maten: opgelegd, gewenst, noodzakelijk, onverwacht. Denk aan met meer plezier je werk doen, een nieuwe taak oppakken of je werk beter organiseren. Buiten de werksfeer kun je bijvoorbeeld denken aan ‘meer samen doen in de buurt of natuur,  of kunst een grotere plek in mijn leven geven’.

Ik ben er van overtuigd dat anders leren kijken de basis is voor het omgaan met elke verandering. Anders leren kijken biedt ruimte, versterkt de verbeeldingskracht en stimuleert het nemen van initiatieven. En daarna is het aangaan van de dialoog met betrokkenen de manier om samen dingen voor elkaar te krijgen.

Dat zijn de twee pijlers van mijn werk: anders leren kijken en de dialoog aangaan. Zij helpen om beter te werken. en te organiseren. Neem contact met me op om te kijken wat ik voor je kan betekenen en hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

Door de ogen van anderen

Uit eigen ervaring weet ik dat er beweging komt in een team of bij een medewerker als Jaap in gesprek gaat. Want dat is wat hij doet. Luisteren en het gesprek aangaan, coachen en het proces begeleiden. Respectvol, met kennis van zaken van wat er op de werkvloer leeft in het brede sociale domein. Hij analyseert scherp, maar vertaalt zijn analyse met humor en weet zo in gesprek te blijven, ook als het spannend wordt.

(Manager welzijnsorganisatie)

Jaap is in staat om op een constructieve en niet-bedreigende wijze blokkades in het individueel functioneren dan wel in de relatie tussen collega’s op te ruimen. Jaap is betrokken en betrouwbaar. Hij weet met humor en creativiteit en met prachtige metaforen ontleend aan het dierenrijk zware onderwerpen bespreekbaar te maken.

(Bestuurder sociale werkvoorziening en welzijnsorganisaties)

Met een open en nieuwsgierige houding kijkt Jaap vanuit een andere discipline naar kunst. Hij legt relaties tussen kunst en het gedrag van dieren. Niet zozeer om antwoorden te geven als wel om uit te nodigen opnieuw te kijken, vragen te stellen en nieuwe gedachten te genereren t.a.v. kunst.

Zijn enthousiasme bij het delen van deze gedachten geven het een extra waarde en vertrouwen aan de kijker. 

(Docent Beeldende Kunst)

Jaap heeft mij laten zien dat ik meer in huis heb dan ik dacht om een goede directeur te worden. Dit doet hij  door heel goed te luisteren en vervolgens mooie passende metaforen te gebruiken waarmee ik aan de slag kan.

(Directeur primair onderwijs)

Natuur en Kunst

Kijker, beeld Herbert Koekkoek

Om mensen te helpen hun doelen te bereiken door anders te leren kijken, haal ik inspiratie uit de biologie en de kunst. Het zijn twee voor mij inspirerende bronnen om menselijk gedrag te observeren en proberen te begrijpen; ze helpen me. Ook mensen met transformerende kracht als Otto Scharmer (Theorie U) en Beau Lotto (transformerende perceptie) inspireren mij.

Ik voel mij het meest op mijn plek als ik mensen kan helpen bij het loskomen uit vastzittende situaties of patronen. Daarbij gaat het vaak om moeilijke processen in werk en samenleving. Processen die stroef lopen of vastzitten en waar emoties behoorlijk kunnen opspelen. Als ik mensen kan helpen te ontspannen, nieuwe stappen te zetten en hun plek (weer) te vinden, geeft me dat veel voldoening. Kunst en natuur helpen mij bij het vinden van effectieve beelden die mensen prikkelen een nieuwe stap te zetten.

Opdrachtgevers