Beter werken en organiseren

Professionele begeleiding

Mijn streven bij professionele begeleiding is het realiseren van verbetering in het functioneren van teams en individuele mensen in hun werksituatie. Daarnaast richt ik me op het ondersteunen van succesvolle organisatieveranderingen, zoals bij een fusie, een reorganisatie en nieuwe vormen van samenwerking. Mijn ondersteuning richt zich op zowel het veranderingsproces als op de betrokken professionals: individuele medewerkers en teams in alle geledingen, van werkvloer tot bestuur. Ik werk voor organisaties in de publieke en semipublieke sector, alsook voor bedrijven.

Aanpak

Mijn begeleiding kan bestaan uit onderzoek, individuele coaching, team coaching, intervisie, supervisie en advisering. Individuele coaching doe ik vaak in wandelsessies.

Ik heb geen standaardaanpak maar meestal wil ik eerst de situatie goed in beeld krijgen door het houden van een intake, interviews en / of actieonderzoek. Ik doe hier verslag van en benoem en bespreek de positieve punten,  problemen en pijnpunten. Vervolgens help ik cliënten anders te leren kijken, creatieve oplossingen te vinden en nieuwe stappen te zetten. Hierbij maak ik onder andere gebruik van metaforen en voorbeelden, vaak ontleend aan de biologie, de kunst, Theorie U en de ideeën van Beau Lotto.

The floor scrapers, Gustave Caillebotte

Voorbeelden van opdrachten

Ik heb de afgelopen jaren veel mooie opdrachten gedaan, waarvan een deel als opeenvolgende opdrachten bij dezelfde opdrachtgevers. Een paar voorbeelden in het kort:

Stichting Comprix, basisonderwijs

Met het oog op duurzame inzetbaarheid heb ik een groot aantal (nieuwe) schooldirecteuren en leerkrachten van de aangesloten scholen gecoacht. Doel was: verder professionaliseren en gezond blijven functioneren. Daarnaast heb ik in het kader van het personeelsbeleid procesbegeleiding geboden bij themabijeenkomsten rond de HR-gesprekkencyclus, de directeur als manager van emoties en coöperatief vergaderen.

Gemeente Groningen

Bij verschillende afdelingen van de gemeente Groningen heb ik teams gecoacht, die door organisatieveranderingen nieuw gevormd zijn. Daarbij heb ik ook actieonderzoek uitgevoerd en geadviseerd over de vraag: “Wat maakt ons tot team?”

Zo is bijvoorbeeld bij de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Groningen een 25 leden groot team Techniek ontstaan uit een fusie van 3 verschillende afdelingen. In een traject om de effectiviteit en efficiency van het nieuwe team te vergroten heb ik het management begeleid bij het zorgvuldig en doelgericht organiseren en uitvoeren van het ontwikkelen van een gezamenlijke stijl van leidinggeven. Daarnaast heb ik een werkconferentie en werkgroepen begeleid gericht op het maken van werkafspraken en opstellen van procedures. Het afdelingshoofd heb ik on the job gecoacht.

KAW Architecten, onderzoekers en adviseurs

Om jonge medewerkers voor te bereiden om ingezet te kunnen worden als Procesmanager Herstructurering bijvoorbeeld in het kader van wijkvernieuwing, leefbaarheid en energietransitie is een leergang door KAW ontwikkeld. In het kader hiervan heb ik een traject begeleid waarin medewerkers werken aan een gezamenlijk beeld van de functie en leren de eigen professionele rol hierin vorm te geven. Ik heb intervisiebijeenkomsten begeleid, waarin de medewerkers concrete werkervaringen bespraken en aan de hand van theoretische input en modellen een nieuwe professionele rol ontwikkelden.